Mia Isaksson har över 20 års erfarenhet av voice over, och är flitigt anlitad av stora och små företag. Hon hörs som berättarröst på tv, i telefonväxlar, på bussar och tåg, i reklamfilmer, i ljudböcker,i hissar, i e-learningkurser och som talsyntes på både hemsidor och i hjälpmedel för personer med nedsatt talförmåga. Mia Isaksson bokas genom Audio To Me när det gäller voice over, som du kan besöka via länken nedan.