Ett axplock av kunder och samarbetspartners Mia Isakssons Orkester jobbat/jobbar med:
FC Gruppen
Elmia AB
Älvsjömässan
Danske Bank
Consid
Topiro Entreprenad
Region Jönköping
Jönköpings Kommun
Destination Vara
Destination Jönköping
Linköping Konsert och Kongress
Kulturhuset Spira
Socialdepartementet
SNS
Grand Hotel Stockholm
Harrys
Hasse På Sjökanten
John Bauer Hotel
KPMG
Restaurang Tegel
Malmömässan
RED
Jönköping
Stora Hotellet
Jönköping 
Bauergårdens Gästgifveri
Hallpressen/Jönköpingsposten
Lindströms Begravningsbyrå
Ankarbergs Begravningsbyrå
Liljengrens Begravningsbyrå
Fonus
Vätterbygdens Begravningsbyrå
Casell
Svenska Kyrkan