Musik vid begravning.

Att behärska olika genrer är nödvändigt, men ännu viktigare är det att kunna spela i vitt skilda sammanhang. En begravning är ett tillfälle då sång och musik verkligen visar sin tröstande kraft och gör en svår stund lite lättare att ta sig igenom.

Mia Isaksson har många års erfarenhet och kan spela och sjunga i princip allt som önskas. Idag är många av låtvalen andra än för bara några år sedan. Det önskas inte bara klassiska stycken och visor längre, utan allt oftare ”vanliga” låtar.

Hårdare rock kan arras om till mjukare ballader, och idag är det vanligt att spela allt från Sonja Aldén och Iron Maiden till Lasse Berghagen och Håkan Hellström vid en begravning. Den avlidnes önskan styr, och Mia Isaksson är van att ta sig an alla tänkbara önskemål.

Mia Isaksson samarbetar med samtliga begravningsbyråer i Jönköping och har fina referenser.